Wystarczy, gdy warunki spełnia jeden małżonek

Dodano dnia 30. marca 2010 w kategorii Nieruchomości

Przychody z odpłatnego zbycia lokalu będą zwolnione od podatku nawet wtedy, gdy warunki pozwalające na korzystanie z ulgi meldunkowej spełnia tylko jeden małżonek