Wady i zalety konta oszczędnościowego

„Oszczędność to wielki dochód” – to słowa Cycerona. Współcześni chcą oszczędzać pieniądze z zyskiem – jednym ze sposobów na pomnożenie kapitału jest dobrze oprocentowany rachunek bankowy, czyli konto oszczędnościowe. Korzystanie z niego jest bardziej elastyczne w porównaniu do lokaty terminowej, zwłaszcza jeżeli klient banku nie chce zamrażać swojego kapitału na pewien okres.

Dlaczego warto założyć konto oszczędnościowe?

Nie trzeba posiadać dużego kapitału, aby je otworzyć. Wystarczy już złotówka, ponieważ banki nie określają kwoty minimalnej, jaka jest często wymagana przy lokatach. Rachunek oszczędnościowy to opcja dla osób, które chcą mieć stały dostęp do swoich środków pieniężnych. Właściciel konta może dokonywać wypłat i wpłat bez ponoszenia dodatkowych kosztów oraz strat finansowych, chociaż często tylko pierwsza wypłata jest bezpłatna, a kolejne generują koszty. W przypadku lokaty niemożliwe jest wcześniejsze wypłacenie pieniędzy z konta bez utraty części odsetek – nawet do 90%! Jeśli posiadamy konto oszczędnościowe, bank nie zabiera klientowi wyrobionych zysków. Ponadto, na koncie oszczędnościowym najmniejsze sumy podlegają oprocentowaniu i często następuje kapitalizacja odsetek, czyli dopisanie ich do rachunku. Po tym zwiększony kapitał podlega oprocentowaniu, więc zyski są wyższe.

Wady konta oszczędnościowego

Elastyczność konta trzeba traktować z rozsądkiem. Częste wypłaty z konta oszczędnościowego nie będą korzystne przy wpłacaniu niewielkich kwot, ponieważ jeśli właściciel rachunku wpłaci na niego drobną sumę, a w miesiącu dokona nawet pięciu wypłat, w efekcie straci jej część lub całość. Wtedy należy się zastanowić w ogóle nad sensem jego posiadania.

Konta oszczędnościowe podlegają oprocentowaniu zmiennemu, które jest zależne od stóp procentowych. Oznacza to, że oprocentowanie konta może ulegać zmianom w trakcie trwania rachunku. Są one zależne od zmiany stóp procentowych na rynku, co może klientowi przynieść straty, jeżeli oprocentowanie nagle spadnie i zysk tym samym ulegnie pomniejszeniu. W tej kwestii lokaty terminowe ze stałym oprocentowaniem są lepszym rozwiązaniem, ponieważ ono nie jest zależne od zmian rynkowych.

Systematyczne odkładanie małych kwot z możliwością ich wypłaty w nagłym wypadku, która nie będzie skutkowała utratą odsetek – to główna zaleta kont oszczędnościowych. Jeśli jednak chcesz zdeponować na rachunku większą kwotę, do której nie potrzebujesz dostępu przez co najmniej kilka miesięcy, poszukaj lokaty terminowej z wyższym oprocentowaniem.