System WMS. Wsparcie dla kierownika magazynu

Wsparcie magazynu w procesie planowania, poprawy efektywności oraz jakości pracy, to podstawa do wprowadzenia zmian. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom kierownik magazynu nie będzie tracił czasu na dublowanie czynności


W jaki sposób system WMS usprawnia funkcjonowanie magazynu?

Zwiększenie dynamiki zarządzania.

Wsparcie w zakresie określenia preferencji pracowników w pełnionych rolach i sprawniejsze zarządzanie pracą magazynierów.

Poprawa wydajności pracy

Jasność i przejrzystość systemów – daje wysoką koordynacje zadań. Każdy pracownik wie dokładnie, jaką czynność ma wykonywać. Działania są w pełni skoordynowane – dzięki czemu osiąga się wysoką wydajność z zachowaniem porządku i jakości powierzonych zadań

Zautomatyzowanie procesów rejestracji i przejęcia towaru


Przełoży się to z pewnością na szybkość i dokładność usług. Zamówienie będą realizowane na czas i bez błędów

Szczegółowe analizy i wnioski.

System WMS analizuje działania. Samodzielnie podejmuje decyzje o korekcie założeń, nie sposób zatem coś przeoczyć. Kierownik magazynu ma do dyspozycji rozbudowane analizy odnośnie wydajności pracy


Błyskawiczne wdrożenie nowych pracowników.
Pracownik, który się wdraża, dostaje zadania, z którymi będzie mógł sobie szybko poradzić. Z początku system przydziela proste prace – po osiągnięciu odpowiedniej wydajności, coraz trudniejsze

Tworzenie systemu zarządzania zleceniami magazynowymi.
Pozwala na ustawienie priorytetów zadań, samodzielnie wspiera i analizuje procesy magazynów


System Magazynu Wysokiego Składowania. Moduły

1.
Inwentaryzacja.

Przy pomocy tego kontrolujemy na bieżąco aktualny stan lokalizacji magazynowych – bez konieczności wydawania i przyjmowania towaru
2.
Mapa magazynu

. Moduł umożliwia wizualizacje rozmieszczenia regałów wraz z poziomem zatowarowania. Dzięki temu można wyliczyć odległości między obszarami magazynu i obliczyć czas dojść z jednego punktu do drugiego

3.
Zarządzanie zleceniami magazynu.

Ten moduł wspiera kadry zarządzające. W jakim obszarze? W reagowaniu na sytuacje kryzysowe – takich jak: nagły skok ilości zamówień, selekcja zadań, brak lokalizacji zamówień
4.
Generator musztry.

Daje sposobność planowania optymalnej ścieżki przejścia dla magazynierów. Minimalizuje puste przebiegi operatorów wózków widłowych. Wpływa to na rozmieszczenie towarów w magazynie – co znacznie skraca czas szykowania zamówienia

5.
Lokacje dynamiczne.

Moduł umożliwia przypisanie grupy rotacyjnej towaru do miejsc paletowych. Nowoczesne systemy zarządzania są wyposażone w moduły, które biorą pod uwagę sezonowość – w zależności od tego czynnika, generują rozmieszczenie towarów, tak by stały na właściwym miejscu

6.
Monitor magazynu.

Narzędzie to przeznaczone jest dla kadry kierowniczej, służy głównie do prowadzenia statystyk magazynu. Szybko informuje o ewentualnych błędach, bieżącym stanie magazynu


7.
Obsługa zleceń na urządzeniach mobilnych
Moduł daje wsparcie kierownikom, informuje go o postępie prac. Daje to sposobność ciągłej zmiany priorytetów zadań wykonywanych przez magazynierów. Moduł eliminuje pomyłki i pomaga w określaniu priorytetów zadania