Ranking funduszy inwestycyjnych

Ranking funduszy inwestycyjnych: 97, ze 191 funduszy akcyjnych zarobiło powyżej średniej rynkowej w lipcu.

Fundusze akcji w 2013 roku radzą sobie nadspodziewanie dobrze. Ostatni miesiąc był pod tym kątem jednym z najlepszych – z całego kwartału.

Średni zysk na funduszach akcji w ciągu ostatnich 30 dni wyniósł 4,09%.
Z jednej strony niewiele, ale w porównaniu ze średnimi z funduszy Dłużnych (-0,09% ) , Ochrony kapitału (+0,85%) , czy Gotówkowymi i pieniężnymi (0,53%) wynik akcyjny zachęca do działania.

Wzrosty były wywoływany polepszającą się sytuacją makroekonomiczną zarówno Polski jak i Europy, poprawionymi wskaźnikami PKB, PMI, oraz zmniejszającym się bezrobociem, na które rynek zareagował entuzjastycznie.

Pierwsza 10 najlepszych funduszy zarobiła dla swoich klientów w ciągu miesiąca średnio 13,59%

Najlepsze trzy z nich to :

  • BPH Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych spółek + 16,1%
  • Quercus Parasolowy SFIO- subfundusz Quesrqus lev +15,63%
  • Superfund SFIO Subfundusz Akcji +14,23%

Polityka inwestycyjna laureata rankingu ostatniego miesiąca – a wiec BPH Akcji Dynamicznych spółek  może wiele powiedzieć na temat najbardziej zyskownego kierunku inwestycji.

Fundusz lokuje w akcje polskich spółek minimalnie 70% , zabezpieczając się dodatkowo umieszczaniem pozostałości w papierach dłużnych. Co ważne, benchmarkiem dla funduszu jest głównie mWig40 oraz sWig80 – indeksy które wzrosły w ostatnim czasie najbardziej.

Wysokie miejsce zajmuje również ing Parasol FIO subfundusz Srednich i Małych Spółek z wynikiem 11,28% za ostatni miesiąc, który okazuje się stabilny długoterminowym wehikułem inwestycyjnym: zmiana w ciągu 6 miesięcy + 22%, zmiana w ciągu 12 miesięcy +36% (link ING TFI –notowania funduszy )

Inwestycja w fundusze akcyjnie wiąże się również z ryzykiem straty. Ostatni miesiąc dla 39 ze 191 badanych funduszy przyniósł ujemny wynik.

Najsłabiej performowały :

  • Alior SFIO subfundusz Alior Short Equity -7,83%
  • Ipopema SFIO subfundusz Short Equity -7,52%
  • QUERCUS Parasolowy SFIO – Subfundusz QUERCUS short -7,37%

Polityka inwestycyjna wielkiego przegranego rankingu tego miesiąca : Alior Short Equity, wyznacza kilkumiesięczny spadek i pokazuje kierunek inwestycyjny niegodny naśladownictwa.

Fundusz inwestuje w instrumenty pochodne, bazujące na indeksach Wig 40 i Wig 20, zaś w swojej specyfice celuje w zajmowanie pozycji krótkich(zgodnie z nazwą).

Ostatnie 3 lata pokazały iż to podejście nie zdaje egzaminu – fundusz stracił ponad 18%

*Wyliczenia na podstawie serwisu Finanse.wp.pl