PLANOWANIE BUDŻETU W MAŁEJ FIRMIE

Większość działających w Polsce firm to małe przedsiębiorstwa, często jednoosobowe. To właśnie takie podmioty gospodarcze mają z reguły problem z planowaniem swojego budżetu, a bez tego trudno mówić nie tylko o stabilnym, bezpiecznym funkcjonowaniu, ale również o perspektywach rozwoju.

Do czego potrzebny jest plan?

Spontaniczne działania w biznesie nie są najlepszym rozwiązaniem. Prowadzenie firmy, nawet najmniejszej, powinno opierać się na konkretnym planie, którego ważną częścią jest analiza przepływów środków pieniężnych (cashflow). Trudno rozwijać firmę bez solidnego kontrolingu finansowego. Prawdziwe zarządzenie budżetem to nie tylko regulowanie aktualnych zobowiązań i planowanie krótkoterminowych wpływów. Potrzebna jest jeszcze szczegółowa analiza wpływów i wydatków w okresie długoterminowym, co pozwoli zabezpieczyć płynność finansową przedsiębiorstwa i da odpowiedź podstawową: czy firma jest w ogóle rentowna.

Zalety planowania

Małe firmy, w przeciwieństwie do np. spółek, nie mają obowiązku składania sprawozdań finansowych, a tym samym często nie wykonują profesjonalnej analizy finansowej. To duży błąd. Taka analiza jest bardzo przydatna również przy jednoosobowej działalności gospodarczej. Pomaga skutecznie zarządzać budżetem firmy i planować inwestycje, ale przede wszystkim ułatwia kontrolę wydatków i wpływów. Ich dokładna analiza to również szansa na szybką reakcję w przypadku negatywnych wydarzeń na rynku oraz możliwość odpowiedniej alokacji środków.

Narzędzia ułatwiające planowanie

W przypadku mikrofirm często rezygnacja z odpowiedniego planowania budżetu jest związana z brakiem osoby posiadającej na ten temat wiedzę i narzędzi ułatwiających analizę finansową. Na szczęście Internet przychodzi z pomocą również w tej kwestii. W sieci można znaleźć narzędzia, np. Cashflow24.pl (opis działania: http://youtu.be/p_PKXgQIEZA), które ułatwiają dokładną kontrolę nad wydatkami i wpływami, a także pomagają analizować trendy w przepływie środków i planować inwestycje.

pasek_cashflow_UE_(1)1