Nie każda nieprawidłowość uzasadnia wniesienie skargi

Dodano dnia 29. marca 2010 w kategorii Biznes i prawo gospodarcze

Tylko naruszenie przepisów postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy, może być traktowane jako podstawa skargi kasacyjnej