Najczęstsze błędy przy rozliczaniu PIT

Osoby, które rozliczają się we własnym zakresie powinny uważać na błędy, które pojawiają się dosyć często. Są to niuanse, które sprawiają, że zeznanie podatkowe nie jest honorowane przez US. Jeżeli w zeznaniu pojawia się błąd, urząd wymaga wyjaśnień oraz korekty, a to nie tylko stres, ale także dodatkowy nakład pracy. Jeżeli chcemy tego uniknąć, warto uczyć się na błędach tych, którzy już je popełnili.
Uniknij tych błędów

Zamieszczamy listę najczęściej pojawiających się błędów w zeznaniach podatkowych. Wystarczy chwila, aby się z nimi zapoznać i sprawdzić swoje zeznanie pod tym kątem.

·    Błędnie wpisany NIP – to podstawowa informacja o podatniku. Błędnie wypełniony NIP (tyczy się także numeru PESEL) wymaga poprawki. Zeznanie nie zostanie przyjęte, a US zmusi podatnika do wprowadzenia korekty. To częsty błąd wynikający z pośpiechu przy wypełnianiu zeznania lub bezmyślnego przepisywania danych z PIT-11, który został wystawiony przez pracodawcę. PIT-11 zawiera NIP, ale nie nasz – to numer pracodawcy. Tak więc nie można go przepisywać we własnym zeznaniu.

·    Nieuwzględnienie dochodu – zwykle problem dotyczy tych podatników, którzy pracują w wielu miejscach. Duża ilość pracodawców generuje problemy. Nie każdy mógł wysłać PIT-11, nie każdy mógł wypełnić go poprawnie. Czasami pracodawcy wysyłają PIT-11 do US, zapominając wysłać go do podatnika. Oczywiście mówimy tu o kwotach, które kwalifikują się do uwzględnienia w rozliczeniu podatkowym.

·    Błędne ulgi – przekroczone limity, uwzględnianie ulg, które się nam nie należą – wymieniać można bez końca. Zwykle US odnajdując błąd zatwierdza zeznanie, ale nie przyznaje ulgi. Innym błędem jest brak dokumentacji wydatków, które można zaliczyć do ulg. Bez rachunków lub faktur wydatki nie są brane pod uwagę.

·    Nieczytelne pismo – to błąd, który dawniej był zmorą urzędników. W czasach, gdy drukowanie było luksusem, ludzie rozliczali PITy wypełniając je ręcznie.  Jeżeli urzędnik nie będzie w stanie odczytać pisma – oprosi pisemnie podatnika o weryfikację. Obecnie wielu podatników korzysta z pomocy programów komputerowych takich jak Program PITy 2014. Wbrew pozorom ten problem nadal jest aktualny, ale już w znacznie mniejszej skali.