Mimo że termin minął, izba może uchylić decyzję urzędu

Upływ 5-letniego terminu do wydania decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe nie jest przeszkodą do uchylenia przez organ odwoławczy zakwestionowanej decyzji i orzeczenia co do istoty sprawy jeśli decyzja została wydana przed tym terminem

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *