Mimo że termin minął, izba może uchylić decyzję urzędu

Dodano dnia 29. marca 2010 w kategorii Biznes i prawo gospodarcze

Upływ 5-letniego terminu do wydania decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe nie jest przeszkodą do uchylenia przez organ odwoławczy zakwestionowanej decyzji i orzeczenia co do istoty sprawy jeśli decyzja została wydana przed tym terminem