Kiedy wystąpić o wykreślenie spółki z o.o. z rejestru?

Dodano dnia 29. marca 2010 w kategorii Biznes i prawo gospodarcze

Likwidowana spółka z o.o. nie ma majątku na zaspokojenie wierzycieli. Czy procedurę z art. 288 § 1 k.s.h. wolno zastosować po upływie trzech czy dopiero sześciu miesięcy od dnia wezwania wierzycieli i ogłoszenia o likwidacji?