PIT 2009: Jak odliczać ulgę na dzieci niepełnosprawne

Ulga prorodzinna w rozliczeniu za 2009 rok, tak jak w latach poprzednich, obejmuje nie tylko dzieci małoletnie, ale również pod pewnymi warunkami dzieci, które ukończyły już 18 lat. Wśród takich dzieci ustawodawca wymienia m.in. dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały w roku podatkowym zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną.

Read more