Fiskus musi badać zamiar stron ugody

Dodano dnia 29. marca 2010 w kategorii Biznes i prawo gospodarcze

Jeśli organ podatkowy ma wątpliwości co do treści umowy, to o jej cel
powinien zapytać podmioty, które ją zawarły