Czy można wyodrębniać lokale w nieruchomości wielobudynkowej?

Dodano dnia 12. lutego 2011 w kategorii Nieruchomości

Czy spółdzielnia może wyodrębniać lokale na podstawie uchwały zarządu, niespełniającej wymagań ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych?