Controlling pod kontrolą

Controlling pod kontrolą

Zarząd i management danego przedsiębiorstwa mogą opracować skuteczną strategię działania między innymi na podstawie sprawnie przeprowadzonego procesu controllingowego.

Co umożliwia nam controlling?

Na proces controllingowy składa się z kilka ważnych czynności, obejmujących przygotowanie budżetu oraz kontrolę jego wykorzystania, kalkulacje kosztowe, sporządzanie raportów dotyczących realizacji poszczególnych założeń i planów, a ponadto monitorowanie i analizowanie ogólnej kondycji przedsiębiorstwa.

Dzięki temu wysoka efektywność kosztowa, poszerzanie rynków zbytu, wzrost produktywności i wydajności oraz poprawa jakości pracy czy usprawnienie organizacji nie są czczym marzeniem, a stają się możliwym do osiągnięcia celem.

Budżetowanie w przedsiębiorstwie

Jednym z zadań controllingu jest budżetowanie, czyli, w telegraficznym skrócie, stworzenie odpowiedniego planu, a następnie jego realizacja i ostateczna weryfikacja rezultatów. Właściwe budżetowanie pozwala na skuteczne zarządzanie kosztami, sprzedażą czy zyskiem, a w razie potrzeby także wprowadzenie modyfikacji i korekt, niezbędnych w przypadku wystąpienia nowych okoliczności lub pogorszenia sytuacji gospodarczej.

Nieodłącznym elementem procesu controllingowego jest monitorowanie poziomu wykorzystania budżetów, co nierzadko wiąże się z kontrolowaniem pracy wielu osób jednocześnie. W tym aspekcie konieczna jest prawidłowa koordynacja budżetów i połączenie ich w komplet danych.

Kalkulacje, raportowanie i monitorowanie

Controlling obejmuje też kalkulacje kosztowe, umożliwiające prognozowanie poziomu sprzedaży. Tego typu kalkulacje często należy prowadzić z rozróżnieniem na poszczególne rodzaje działalności.

Kolejną składową controllingu jest sporządzenie raportów, na podstawie których będzie można dokonać analizy uzyskanych wyników. Dotyczy to nie tylko kwestii finansowych, ale również oferowanych produktów czy usług oraz wykorzystywanych przez firmę zasobów.

Chcąc przeprowadzić pełny proces controllingowy, nie możemy zapomnieć też o monitorowaniu kondycji przedsiębiorstwa, które jest niezwykle pomocne w identyfikowaniu niepokojących tendencji.

Narzędzia wspomagające controlling

Ze względu na obszerny zakres controllingu coraz częściej i zdecydowanie chętniej sięgamy po zdobycze nowoczesnych technologii. Wśród nich znajdziemy między innymi specjalistyczne systemy informatyczne, ułatwiające zarówno zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie, jak i usprawniające cały proces controllingowy.

Dzięki takim innowacyjnym rozwiązaniom, umożliwiającym automatyzację wielu czynności, firma może kompleksowo zbierać niezbędne dane, tworzyć strategie, sporządzać optymalne budżety o realistycznym charakterze oraz określać priorytety. Mając pod kontrolą każdy z wyżej wymienionych aspektów, jesteśmy na najlepszej drodze do rozwoju przedsiębiorstwa, a tym samym kreowania kolejnych planów.