Co robić w przypadku kradzieży samochodu?

Mając wykupione jedynie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC, właściciel pojazdu nie będzie mógł liczyć na wypłatę odszkodowania za skradzione auto. Wyliczając jednak składkę za ubezpieczenie OC, kalkulator OC na stronie AXA DIRECT może zaproponować użytkownikowi wykupienie dodatkowo ubezpieczenia AC, albo ubezpieczenia od pożaru i kradzieży samochodu. Dzięki temu kierowca rozszerzy swoją ochronę ubezpieczeniową. Co powinien zrobić ubezpieczony kierowca w ramach polisy AC w AXA DIRECT, kiedy zorientuje się, że jego samochód został skradziony?

Clipboard01

Zasady postępowania w przypadku kradzieży pojazdu

Jeśli dojdzie do kradzieży pojazdu ubezpieczonego w ramach polisy AC albo ubezpieczenia od pożaru i kradzieży, AXA DIRECT zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania równego wartości ubezpieczonego samochodu w dniu kradzieży, pomniejszone o ewentualną franszyzę redukcyjną, o ile została ona zastosowana w podpisanej z klientem umowie AC.

W przypadku kradzieży pojazdu, ubezpieczony powinien niezwłocznie powiadomić AXA DIRECT o dokonanej kradzieży, w terminie 2 dni od dnia powzięcia wiadomości o kradzieży. Informację taką zgłasza się telefonicznie pod numerem telefonu +48 22 599 95 22. Dodatkowo, właściciel pojazdu powinien niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 dnia od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu kradzieży zawiadomić policję lub inne odpowiednie organy o szkodzie powstałej w okolicznościach nasuwających przypuszczenie, że popełniono przestępstwo lub doszło do kradzieży:

  • pojazdu,
  • kluczyków lub innych urządzeń służących do otwarcia i uruchomienia pojazdu,
  • dokumentów pojazdu.

Ubezpieczony powinien współpracować z AXA DIRECT lub jej przedstawicielem w celu ustalenia wszystkich okoliczności zdarzenia.

Odpowiedzialność AXA DIRECT za kradzież pojazdu

Jeśli ubezpieczony ma wykupioną polisę AC albo P-KR, czyli ubezpieczenie od pożaru i kradzieży, firma ubezpieczeniowa ponosi odpowiedzialność za kradzież pojazdu. Tego rodzaju ubezpieczenia nie będzie można wykupić, jeśli pojazd nie ma zamontowanych wymaganych przez AXA DIRECT urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą.