Jak działa ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu?


ubezpieczenie_turystyczne_7

Dla wielu osób pobyt w szpitalu jest przeżyciem niezwykle traumatycznym, dla innych ciężkim również z powodów finansowych. Szczególnie osoby pracujące na własny rachunek w czasie pobytu w szpitalu nie są w stanie prowadzić swojej podstawowej działalności gospodarczej w standardowym zakresie. To też zdecydowanie ogranicza ich dochody, tak przecież potrzebne w trakcie leczenia szpitalnego. Z tego też powodu dla wielu osób idealnym rozwiązaniem okazać się może ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu. Jest ono bardzo dobrym uzupełnieniem ubezpieczenia na życie, ale dodatkowo chroni nas w szczególnym wypadku.

Kiedy ubezpieczenie obowiązuje?

Ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu zazwyczaj ma swoje ograniczenia, które znajdują się w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Musimy więc zwrócić uwagę przede wszystkim na to, kiedy ubezpieczenie takie obowiązuje. Wiele towarzystw ubezpieczeniowych gwarantuje nam wypłatę określonej kwoty za każdy dzień pobytu w szpitalu, jednak czasem pieniądze te mogą być wypłacane na przykład dopiero od 3 dnia pobytu w szpitalu, inne ubezpieczenia mogą z kolei oferować wypłatę od pierwszego dnia, ale dopiero wtedy, gdy w szpitalu spędzimy nie mniej niż trzy dni. Bardzo często w warunkach znajdują się również ograniczenia związane z maksymalną kwotą wypłacaną jednorazowo czy też z maksymalną długością pobytu w szpitalu – może to być na przykład okres 180 dni.

Dodatkowe zabezpieczenie

Często ubezpieczenia tego typu oferują również dodatkowe zabezpieczenia, nie związane z pobytem w szpitalu. Może to być na przykład pokrycie części kosztów leczenia prywatnego lub też wypłata świadczenia rekonwalescencyjnego. W takim wypadku na przykład nasz pobyt w sanatorium może wiązać się z dodatkowymi pieniędzmi otrzymanymi z ubezpieczenia.

Najważniejsze ograniczenia

Przed zawarciem umowy o ubezpieczenie tego typu koniecznie zwróćmy uwagę na ograniczenia. Mogą wśród nich znaleźć się te związane z kwotą wypłaty świadczenia, o czym pisaliśmy już wcześniej. Jednakże mogą pojawić się również ograniczenia maksymalnego wieku osoby ubezpieczonej, wykluczenia związane z poszczególnymi chorobami czy też związane z chorobami, które przechodziliśmy w przeszłości (lub których nawroty mogą się pojawić w przyszłości). Warto więc zwrócić uwagę na szczegółowe warunki ubezpieczenia, by w przypadku leczenia szpitalnego zabezpieczało ono nas jak najlepiej.